NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

SLUŽBY

 • Vakcinace a prevence
 • Komplexní péče o klienty
 • Pracovně lékařské služby 
 • Měření hladiny INR přímo v ordinaci
 • Měření hladiny CRP přímo v ordinaci
 • Vyšetření okultního krvácení v rámci screeningu rakoviny tlustého střeva
 • 12 svodové EKG vyšetření
 • Tlakový holter (24h monitorace krevního tlaku)
 • Chemické vyšetření moči
 • Odběry venozní a kapilární krve
 • Stanovení hladiny cukru v krvi pomocí glukometru
 • Výtěr z krku, nosu, rekta a rány s následným transportem do mikrobiologické laboratoře
 • Konzultace výsledků po telefonu nebo přes email
 • Návštevní služba

 

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Posouzení a vystavení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci 

400 Kč

Posouzení a vystavení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

300 Kč

Posouzení a vystavení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k zbrojnímu průkazu 

500 Kč

Posouzení a vystavení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a přípravě na povolání

400 Kč

Lékařské vyšetření na žádost pacienta

(např.: předoperační vyšetření nehrazené ZP)

300 Kč

Vystavení zdravotního průkazu

150 Kč

Vypsání oznámení úrazu

200 Kč

Hodnocení bolestného za pracovní úraz

300 Kč

Hodnocení bolestného podle občanského zákoníku 

500 Kč

Výpis z dokumentace pro pojišťovny

350 Kč

Výpis z dokumentace pro účely pracovnělékařské péče

150 Kč

Jiný administrativní úkon >15min

200 Kč

Jiný administrativní úkon >60min

500 Kč

Jiné výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou

(např.: CRP, INR, OK test, aplikace očkování)


200 Kč

Platební karty neakceptujeme. 

Ceny platné od 1.7.2019