Nový algoritmus pro ukončení karantény.

22.04.2020

Osobám, u kterých byla nařízena karanténa (kontakt s COVID-19 pozitivním pacientem, případně návrat z rizikových zemí) může být po splnění uvedených kritérií karanténa ukončena praktickým lékařem po provedení rychlotestu. Tento test provádíme ke konci pracovní doby po předchozím objednání. 


Rozhodnutí o ukončení domácí karantény vychází z následujících kritérií: 

  1. Časový interval od nařízené karantény. 
  2. Klinický stav. 
  3. Výsledku laboratorního vyšetření - Rapid testu. 


Kritéria pro ukončení domácí karantény osoby v riziku nákazy COVID-19 

• Uplynutí 14 dnů od prvního dne nařízené domácí karantény. 

• Nepřítomnost klinických příznaků onemocnění COVID-19. Osoba je bez zdravotních potíží dosud známých pro COVID-19, které nelze vysvětlit jiným onemocněním (teplota < 37,0 °C, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu). 

• Provedení krevního testu z kapilární krve na přítomnost protilátek - Rapid Testu (RT) nejdříve za 14 dnů od nařízené karantény. V případě pozitivního výsledku na přítomnost protilátek třídy IgM a/nebo IgG v RT se indikuje provedení PCR vyšetření a osoba se odešle k provedení PCR do odběrového místa. Do obdržení výsledku PCR testu se karanténa neukončuje.