Jak správně nosit a používat roušku.

22.03.2020

Sledujte video, ve kterém pracovnice WHO vysvětluje, jak správně nosit roušku. Stejná pravidla platí i pro textilní roušky domácí výroby - rouška musí zakrývat ústa, nos i bradu. Při sundávání se nedotýkejte přední strany roušky. https://youtu.be/Pz_KheUeT88